“เขาเตริก”แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่ที่ 3 บ้านเขานา ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

นบเขาเตริก” เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ้งมีลักษณะเป็นภูเขา ภายในภูเขาลูกนี้จะมีถ้ำที่สวยงามแตกต่างตามเอกลักษณ์ของแต่ละถ้ำ มีถึง ๑๓ ถ้ำด้วยกัน มีถนนล้อมรอบภูเขา สามารถปั่นจักยานชมธรรมชาติได้ ทางด้านหน้าภูเขาจะมีลำคลองใหลผ่าน มีแอ่งน้ำที่จัดกิจกรรมหลากหลายใว้รองรับนักท่องเที่ยว อาทิเช่น กิจกรรมการล่องแพ “เขาเตริก” ชมความงามของธรรมชาติ ระยะทางกว่า ๑ กิโลเมตร ล่องแพให้อาหารปลา จักรยานน้ำ เล่นน้ำ และยังมีร้านค้าประชารัฐใว้บริการ

ดาวน์โหลดไฟล์

  • "ถ้ำเขาเตริก" ✨ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พบกับความงามของธรรมชาติที่น่าหลงใหล และตำนาน 13 ถ้ำเทวดาได้ที่เขาเตริก 📷 รูปภาพที่ถ่ายมาจากถ้ำเพียง 3 ถ้ำจากทั้งหมด 13 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำคู่ลายประกายเพชร ถ้ำศิลป์ลายมุข และถ้ำค้างคาว (ภาพถ่ายนี้เกิดจากการสำรวจถ้ำเท่านั้น ไม่มีเจตนารบกวนสัตว์ในพื้นที่)