หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเด่น

อบต. ทุ่งโพธิ์

7 พฤศจิกายน 2565

admin

30 มิถุนายน 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แหล่งท่องเที่ยว/สินค้าโอท็อป

วิสัยทัศน์ อบต.ทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนท้องถิ่น

จดหมายข่าว

Facebook icon facebook อบต.ทุ่งโพธิ์