หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเด่น

อบต. ทุ่งโพธิ์

25 มกราคม 2566

อบต. ทุ่งโพธิ์

3 มกราคม 2566

อบต. ทุ่งโพธิ์

26 ธันวาคม 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

แหล่งท่องเที่ยว/สินค้าโอท็อป

วิสัยทัศน์ อบต.ทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนท้องถิ่น

จดหมายข่าว

Facebook icon facebook อบต.ทุ่งโพธิ์