อบรมโครงการกลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านตามรอยปรัชญาเศรษกิจพอเพียร (การเสี้ยงผึ้งโพรง)

อบรมโครงการกลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านตามรอยปรัชญาเศรษกิจพอเพียร (การเสี้ยงผึ้งโพรง)

ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ.2565

ณ หอประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 8  บ้านควนตอ

ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์