ติดต่อ อบต.

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
เลขที่  76 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรสาร 0-7535-5631

e-mail : saraban@thungpho.go.th , Thungpho_6801901@Outlook.co.th
Web Site :www.Thungpho.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ติดต่อสอบถาม อบต.ทุ่งโพธิ์