ข้อบัญญัติ

ที่หัวข้อ downloadsizeดาวน์โหลดหมวดไฟล์แนบ
1ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565( ลงวันที่ : 22/ก.ย./2564 || อ่าน : 92 ) โดย thungpho865.79 KBs105ข้อบัญญัติ
2ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564( ลงวันที่ : 30/ก.ย./2563 || อ่าน : 186 ) โดย Thungpho3.57 MBs193ข้อบัญญัติ
3ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 171 ) โดย Thungpho1.04 MBs268ข้อบัญญัติ
4ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562( ลงวันที่ : 20/ก.ย./2561 || อ่าน : 388 ) โดย Thungpho1.56 MBs360ข้อบัญญัติ
5ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้ออบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562( ลงวันที่ : 20/ก.ย./2561 || อ่าน : 266 ) โดย Thungpho170.39 KBs347ข้อบัญญัติ
6ประกาศองค์ การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒( ลงวันที่ : 20/ก.ย./2561 || อ่าน : 281 ) โดย Thungpho165.88 KBs358ข้อบัญญัติ
7ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561์( ลงวันที่ : 29/ก.ย./2560 || อ่าน : 305 ) โดย thungpho170.77 KBs296ข้อบัญญัติ
8ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561( ลงวันที่ : 29/ก.ย./2560 || อ่าน : 308 ) โดย thungpho38.02 MBs334ข้อบัญญัติ
9ประกาศองค์ การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑( ลงวันที่ : 29/ก.ย./2560 || อ่าน : 276 ) โดย thungpho166.13 KBs285ข้อบัญญัติ
10ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560( ลงวันที่ : 27/ก.ย./2559 || อ่าน : 484 ) โดย thungpho232.77 KBs378ข้อบัญญัติ
11ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( ลงวันที่ : 27/ก.ย./2559 || อ่าน : 492 ) โดย thungpho170.73 KBs363ข้อบัญญัติ
12ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( ลงวันที่ : 27/ก.ย./2559 || อ่าน : 419 ) โดย thungpho165.95 KBs365ข้อบัญญัติ
13ส่วน 9 ท้ายข้อบัญญัติ( ลงวันที่ : 28/ก.ย./2558 || อ่าน : 407 ) โดย thungpho0 Bytes233ข้อบัญญัติ
14ส่วน 8 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป( ลงวันที่ : 28/ก.ย./2558 || อ่าน : 411 ) โดย thungpho0 Bytes228ข้อบัญญัติ
15ส่วน 7 รายงานประมาณการรายจ่าย( ลงวันที่ : 28/ก.ย./2558 || อ่าน : 381 ) โดย thungpho0 Bytes236ข้อบัญญัติ
16ส่วน 6 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป( ลงวันที่ : 28/ก.ย./2558 || อ่าน : 368 ) โดย thungpho0 Bytes230ข้อบัญญัติ
17ส่วน 5 รายงานประมาณการรายรับ( ลงวันที่ : 28/ก.ย./2558 || อ่าน : 387 ) โดย thungpho0 Bytes224ข้อบัญญัติ
18ส่วน 4 ข้อบัญญัติ( ลงวันที่ : 28/ก.ย./2558 || อ่าน : 418 ) โดย thungpho0 Bytes228ข้อบัญญัติ
19ส่วน 3 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย( ลงวันที่ : 28/ก.ย./2558 || อ่าน : 387 ) โดย thungpho0 Bytes232ข้อบัญญัติ
20ส่วน 2 คำแถลงงบประมาณ( ลงวันที่ : 28/ก.ย./2558 || อ่าน : 355 ) โดย thungpho0 Bytes239ข้อบัญญัติ
ติดต่อสอบถาม อบต.ทุ่งโพธิ์