การประชุมสภา

ที่หัวข้อ downloadsizeดาวน์โหลดหมวดไฟล์แนบ
1ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565( ลงวันที่ : 8/ก.พ./2565 || อ่าน : 23 ) โดย thungpho43.82 KBs39ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
2ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565( ลงวันที่ : 19/ม.ค./2565 || อ่าน : 30 ) โดย thungpho46.42 KBs49ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
3ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565( ลงวันที่ : 11/ม.ค./2565 || อ่าน : 30 ) โดย thungpho21.76 KBs45ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
4ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564( ลงวันที่ : 15/ก.ย./2564 || อ่าน : 80 ) โดย thungpho39.05 KBs78ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
5ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564( ลงวันที่ : 26/ส.ค./2564 || อ่าน : 87 ) โดย thungpho21 KBs90ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
6ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564( ลงวันที่ : 26/ส.ค./2564 || อ่าน : 85 ) โดย thungpho521.54 KBs88ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
7ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564( ลงวันที่ : 6/ส.ค./2564 || อ่าน : 70 ) โดย thungpho21.5 KBs85ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
8ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2564 || อ่าน : 88 ) โดย thungpho20.88 KBs82ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
9ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1,ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564( ลงวันที่ : 18/มิ.ย./2564 || อ่าน : 56 ) โดย thungpho546.17 KBs91ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
10ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564( ลงวันที่ : 9/มิ.ย./2564 || อ่าน : 60 ) โดย thungpho21.38 KBs98ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
11ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564( ลงวันที่ : 14/พ.ค./2564 || อ่าน : 72 ) โดย thungpho20.76 KBs84ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
12ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564( ลงวันที่ : 12/มี.ค./2564 || อ่าน : 50 ) โดย thungpho271.08 KBs79ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
13ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564( ลงวันที่ : 9/มี.ค./2564 || อ่าน : 53 ) โดย thungpho21.67 KBs82ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
14ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564( ลงวันที่ : 3/มี.ค./2564 || อ่าน : 71 ) โดย thungpho21.76 KBs81ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
15ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563( ลงวันที่ : 19/ก.พ./2564 || อ่าน : 61 ) โดย thungpho413.86 KBs81ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
16กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564( ลงวันที่ : 19/ก.พ./2564 || อ่าน : 59 ) โดย thungpho46.02 KBs83ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
17ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564( ลงวันที่ : 5/ก.พ./2564 || อ่าน : 58 ) โดย thungpho21.32 KBs81ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
18ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564( ลงวันที่ : 20/ม.ค./2564 || อ่าน : 65 ) โดย thungpho25.77 KBs88ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
19ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563( ลงวันที่ : 14/ธ.ค./2563 || อ่าน : 50 ) โดย thungpho496.33 KBs85ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์
20ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4( ลงวันที่ : 1/ธ.ค./2563 || อ่าน : 52 ) โดย thungpho20.08 KBs84ประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์