หมวดหมู่ : กิจกรรมเด่น
หัวข้อ : ตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กบ้านอ้ายเลา บ้านควนตอ
โดย : thungpho
อ่าน : 38
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
พิมพ์ 

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายโกสน เพชรรักษ์ ท้องถิ่นอำเภอจุฬาภรณ์  โดยมี นายสุวิทย์ ท่องวิถี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ นางวิไลลักษณ์ สังสิทธิเสถียร รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์ และ นางสาวนิตยา กาญจนารักษ์ ผอ.กองการศึกษา          ให้การต้อนรับ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้ายเลา บ้านควนตอ หลังเปิดเรียน 1/2565  
#กองการศึกษา