หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565
โดย : thungpho
อ่าน : 124
ศุกร์์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
พิมพ์