หมวดหมู่ : กิจกรรมเด่น
หัวข้อ : โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563
โดย : Thungpho
อ่าน : 680
จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

โครงการจัดงานวันลอยกระทง  ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นบเขาเตริก  หมู่ที่ 3
ตำบลทุ่งโพธิ์  อำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช