หมวดหมู่ : กิจกรรมเด่น
หัวข้อ : ทีมพ่นหมอกควันตำบลทุ่งโพธิ์ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันในตำบลทุ่งโพธิ์
โดย : Thungpho
อ่าน : 474
จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563
ทีมพ่นหมอกควันตำบลทุ่งโพธิ์ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน 
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่วัด โรงเรียน และชุมชน ในตำบลทุ่งโพธิ์
**********************