ชื่อ - นามสกุล :นายเลอศักดิ์ นาคา
ตำแหน่ง :รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :087-895112
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาอบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล