ชื่อ - นามสกุล :นายสุชาติ เกิดศิริ..
ตำแหน่ง :นายก อบต.ทุ่งโพธิ์
หน้าที่หลัก :โทรศัพท์ : 081-7378224
ที่อยู่ :
Telephone :081-737822
Email :