ชื่อ - นามสกุล :นายเลอศักดิ์ นาคา.
ตำแหน่ง :สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0878951122
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาอบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิก