ชื่อ - นามสกุล :นายสุชาติ เกิดศิริ
ตำแหน่ง :นายกอบต.ทุ่งโพธิ์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :152 หมู่ 2 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0899469997
Email :vt9vm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : คณะบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา