หมวดหมู่ : กิจกรรมเด่น
หัวข้อ : ประชุมประชาคมตำบลทุ่งโพธิ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดย : Thungpho
อ่าน : 246
ศุกร์์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ประชุมประชาคมตำบลทุ่งโพธิ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับใช้เป็นเเนวทางในการแก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช