หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศองค์ การบริหารส่วนตําบลทุงโพธิ์ เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค ์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โดย : Thungpho
อ่าน : 314
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศองค์ การบริหารส่วนตําบลทุงโพธิ์  เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค ์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒