หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
โดย : Thungpho
อ่าน : 218
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจmail


หรือ สแกน QR CODEช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจmail

หรือ สแกน QR CODE