ชื่อ - นามสกุล :นายวิศาล ทองเพิ่ม
ตำแหน่ง :คนงานประจำรถขยะ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : คนงานประจำรถขยะ