ชื่อ - นามสกุล :นายศิวะกานท์ ชูทอง.
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.